Al meer dan 800.000 Privacy Producten verkocht | Over Spy-Fy

Wat is een Privacy Nulmeting en waarom is het belangrijk?

wat is een nulmeting

Door het toenemende internetgebruik en de groeiende aantal apparaten die wij eraan koppelen stijgt ook de cybercriminaliteit. Cybersecurity speelt daarom een essentiële rol in het beschermen van je digitale privacy. Ongeacht de soort, moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat je passende technische maatregelen moet nemen en aandacht moet besteden aan informatiebeveiliging en privacy van jouw klanten, patiënten, medewerkers en leveranciers. Is jouw bedrijf in staat om cybercriminelen buiten de deur te houden? Weten jouw medewerkers een phishing mail te onderscheiden? En hoe pakken jullie het aan als klanten-of patiëntengegevens hierdoor worden gelekt? Privacy nulmeting is hiervoor een belangrijk onderdeel om optimaal te voldoen aan de privacyregels van de AVG. Dus, wat is een privacy nulmeting? en waarom is het zo belangrijk?

Wat is een privacy nulmeting en waarom is het belangrijk?

Een privacy nulmeting, oftewel een ‘privacyscan’, is een analyse waarbij het duidelijk wordt welke vervolgstappen en maatregelen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Zo weet je hoe goed je de privacyregels binnen jouw bedrijf hebt geregeld en wat de belangrijkste aandachtpunten zijn. Mogelijke verbeterpunten, tekortkomingen in jouw bedrijf processen en procedures. Het ontbreken van technische securitymaatregelen worden dan ook zichtbaar. Hiermee kan je de digitale privacy en veiligheid van jouw bedrijf gericht verbeteren met een geprioriteerde actielijst.

wat is een privacy nulmeting?

Voor wie is een privacy nulmeting belangrijk?

Een privacy nulmeting is voor alle bedrijven en organisaties die email gebruiken en medewerkers in dienst hebben die verbonden zijn aan het internet.

Hoe werkt een privacy nulmeting?

De privacy nulmeting van Nemesys wordt uitgevoerd door middel van een praktijk test en online assessment, namelijk de realistische phishingaanval en een online assessment.

Tijdens de praktijk test worden jouw medewerkers getest of zij in staat zijn om een realistische phishingaanval te herkennen en tijdens de online assessment worden medewerkers 30 vragen gesteld (en kan worden aangevuld met specifieke vragen over het bedrijf). Hiervoor krijgen jouw medewerkers 2 weken de tijd om de online assessment in te vullen.

Alle bevindingen worden in een rapportage verwerkt met conclusies en aanvullend advies op gebied van mens, organisatie en techniek.

hoe werkt een nulmeting?

Voordelen van een privacy nulmeting.

  • Inzicht in het gedrag van je medewerkers en de weerbaarheid van je medewerkers tegen cyberincidenten;
  • Inzicht in eventuele beleidsmatige en technische verbeterpunten;
  • Een duidelijk rapport waarin vervolgstappen staan om te kunnen voldoen aan de AVG;
  • Helder en praktisch advies waarmee een privacybeleid opgesteld en nageleefd kan worden;
  • De persoonsgegevens en informatie zijn na de privacy nulmeting beter beschermd;
  • Meer vertrouwen van klanten en werknemers omtrent hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en/of gebruikt.

Interesse in privacy nulmeting? Neem dan gerust & vrijblijvend contact met ons op!

Meer weten? Lees ook: 8 privacyrechten die je hebt dankzij de AVG wet