Al meer dan 800.000 Privacy Producten verkocht | Over Spy-Fy

8 privacyrechten die je hebt dankzij de AVG wet

AVG-wet-Nederland

11 maart 2020
Regelmatig hoor je het voorbij komen in het nieuws: bedrijven die zich niet aan de AVG houden, hoge boetes, persoonsgegevens die op straat komen te liggen. Maar uit recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat het grootste gedeelte van de Nederlanders niet goed weet wat de AVG wet inhoudt, wat hun rechten zijn en wat dit allemaal betekent. Slechts 12% van de Nederlanders maakt gebruik van zijn of haar privacyrechten. De rest (88%) weet vaak niet goed hoe ze dit moeten doen. Daarom deze week een artikel waarin we precies uitleggen wat de privacywet in Nederland voor jou betekent en wat je rechten zijn!

Wat is privacy, en waarom is privacy belangrijk in de AVG?

Eerst even terug naar de basis. Privacy gaat over onze persoonlijke levenssfeer: alle informatie, kenmerken en handelingen die we doen die ons onderscheiden van andere mensen. Denk aan je locatie, je gezondheid, je seksuele voorkeur, op welke partij je stemt en ga zo nog maar even door. Je wil natuurlijk zelf kunnen bepalen wat en hoeveel anderen van jou weten. Maar tegenwoordig is persoonlijke informatie veel geld waard, en er wordt daarom dagelijks informatie van ons verzameld. Dit gebeurt soms zonder dat we het doorhebben. Daarnaast kan slechte beveiliging van je gegevens leiden tot misbruik ervan, bijvoorbeeld door identiteitsfraude. Dit is een enge gedachte, en het grootste deel van de Nederlanders maakt zich  daarom ook zorgen om hun privacy.

AVG wet: wet op privacy

Sinds twee jaar zijn er strengere regels voor consumenten en bedrijven als het gaat om privacy. Iedereen binnen de Europese Unie moet zich aan deze regels houden. GDPR staat voor General Data Protection Regulation: dit is de naam van de nieuwe wetgeving rondom privacy. In Nederland wordt deze wet de AVG wet genoemd. Privacy is in Nederland een grondrecht, en dit recht wordt beschermd door de AVG wet. Maar wat is AVG? AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen voorzichtiger om moet gaan met persoonsgegevens.

Wat betekent persoonsgegevens in de AVG?

Persoonsgegevens zijn gegevens, ofwel info, die direct over een bepaalde persoon gaan. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens. De eerste gegevens waar je aan denkt zijn misschien iemands adres, telefoonnummer of woonplaats. Er zijn nog veel meer dingen die onder de term persoonsgegevens vallen, zoals iemands ras, het geloof of de gezondheid van die persoon. Met het opslaan, gebruiken, doorsturen of op een andere manier verwerken van persoonsgegevens moet je erg voorzichtig zijn. Wat je allemaal wel of niet mag doen met de persoonsgegevens van iemand, staat vastgelegd in de AVG.

De 8 AVG rechten

Met de invoering van de AVG heb je meer rechten gekregen als het gaat om privacy. We lichten ze hieronder even kort toe. Meer informatie over de privacy rechten is te vinden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

  • Het recht op inzage: met dit recht kun je een kopie krijgen van de gegevens die een bedrijf van je heeft verzameld. Hiermee kun je ook controleren of een bedrijf zich aan de regels houdt;
  • Het recht op vergetelheid: dit is het recht om als het ware ‘vergeten’ te worden. Dit betekent dat je aan een bedrijf mag vragen om je gegevens te wissen. Er gelden hier een aantal uitzonderingen voor, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf wettelijk verplicht is je gegevens een bepaalde tijd te bewaren.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit wordt ook wel het recht om gegevens over te dragen genoemd. Hiermee kun je je gegevens van de ene partij naar de andere partij overdragen, bijvoorbeeld als je wisselt van bank.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling: met dit recht kun je de gegevens die ergens zijn opgeslagen veranderen, bijvoorbeeld als je (per ongeluk) de verkeerde/onvolledige gegevens hebt doorgegeven.
  • Het recht op beperking van de verwerking: in sommige situaties kun je het gebruik van je gegevens beperken. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je gegevens mogelijk onjuist zijn.
  • Het recht op duidelijke informatie: met dit recht kun je bij de organisatie nagaan wat ze precies met je persoonsgegevens doen en waarom. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je gegevens gedeeld/doorverkocht worden aan andere partijen en zo ja, welke.
  • Het recht om bezwaar te maken: in twee situaties heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruiken van je persoonsgegevens. De eerste is bij bepaalde reclame die een bedrijf je toestuurt, en de tweede is in een specifieke situatie.
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten: hierbij kun je een menselijke tussenkomst vragen bij besluiten die over jou gaan. Sommige bedrijven hanteren namelijk een automatisch systeem bij een online ingevulde aanvraag, bijvoorbeeld een kredietaanvraag.

Wat als je je niet aan de AVG houdt?

Wanneer je vermoedt dat een bedrijf zich niet aan de AVG houdt, dan kun je een klacht indienen bij het bedrijf of bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Deze organisatie bewaakt de bescherming van persoonsgegevens en houdt toezicht op de AVG. Via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap kun je een klacht melden bij de AP. In 2019 dienden bijna 30.000 mensen een klacht in, dat is ruim 78% meer dan het jaar daarvoor.

Wanneer een organisatie zich niet aan de wet houdt, kunnen ze een boete krijgen. Hoe hoog deze boete is, hangt af van de overtreding die ze begaan. De boete kan oplopen tot wel 20 miljoen euro (!). Ook consumenten lopen het risico op een boete, maar dat gebeurt niet zomaar.

Je privacy beschermen

Zo, na het lezen ben je op de hoogte van de privacywet en je rechten! Maar wist je dat er veel is wat je zelf kunt doen om je privacy te beschermen? Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in onze webshop. We bieden simpele privacy tools die je beschermen tegen bijvoorbeeld webcamspionage en identiteitsfraude. Ook blijven we regelmatig artikelen plaatsen met tips. Wil je graag tips als het gaat om privacy op een bepaald gebied, of zou je graag een bepaald artikel zien? Neem dan vooral contact met ons op!

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens